تیشرت (خشکشویی + اتو)

تی شرت

تیشرت (فقط اتو)

در حالت «فقط اتو» مسئولیت شستشوی نامناسب قبلی بر عهده مشتری است. هرچند وجود لکه های زیاد و یا پوسیدگی لباس باعث عدم ارائه خدمات از سمت زیپ جت | Zipjet میشود‌.

مبلغ:
فهرست