ساتن/تافته/کتان(هر متر)

پرده مخمل/ابریشم/کتان(هر تخته)

سایر پرده های دکوری(هر تخته)

زبرا و شید

لوردراپه

آستری

تور و حریر (1*3)

پارچه ای سایر

شرابه

پرده (فقط اتو)

اگر فقط از خدمات اتو در زیپ جت | Zipjet استفاده میکنید مسئولیت شستشوی نامناسب قبلی و یا لکه های باقیمانده بر روی البسه به عهده مشتری است.

مبلغ:
فهرست