پیراهن (خشکشویی + اتو)

پیراهن

بلوز

پیراهن ابریشمی

پیراهن (فقط اتو)

در حالت «فقط اتو» مسئولیت شستشوی نامناسب قبلی بر عهده مشتری است. هرچند وجود لکه های زیاد و یا پوسیدگی لباس باعث عدم ارائه خدمات از سمت زیپ جت | Zipjet می شود‌.

مبلغ:
فهرست