کت تک (خشکشویی + اتو)

کت تک

کت چرم یا جیر

جلیقه کتی

کت تک (فقط اتو)

در حالت «فقط اتو» مسئولیت شستشوی نامناسب قبلی بر عهده مشتری است. هرچند وجود لکه های زیاد و یا پوسیدگی لباس باعث عدم ارائه خدمات از سمت زیپ جت | Zipjet میشود‌.

مبلغ:
فهرست